huset_logo3

Ett hus - många möjligheter

sernekeSERNEKE består av en kompetent och engagerad personal som tar hand om både stora och små projekt, från första spadtaget till färdigställandet med markbeläggning och grönytor.

Hemsida: www.serneke.se